Urząd Gminy Baranów informuje, że na podstawie art. 31zzm ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz. 1842, z późn. zm.)

w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
nie będzie pobierana opłata targowa od osób prowadzących 
na obszarze Gminy Baranów sprzedaż targowiskową.

Wójt Gmin Baranów
/-/Mirosław Roman Grzelak