Zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie. W dniu 2 listopada 2020 r. dokonany został odbiór końcowy prac budowlanych. Prace rozpoczęły się 21 maja br. Wykonawcą wyłonionym w przetargu była firma Usługi Remontowo-Budowlane Dariusz Siudaj z Kotlin. Nadzór inwestorski w imieniu Gminy sprawowała firma TECBUD Łukasz Turowski z Baranowa.

Prace budowlane trwały ponad 5 miesięcy. W tym czasie wykonano:

  • wymianę oświetlenia na energooszczędne (LED),
  • modernizację centralnego ogrzewania,
  • wymianę okien i drzwi,
  • izolację fundamentów,
  • docieplenie ścian i dachu obiektu,
  • nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej,
  • nową elewację budynków (tynkowanie i malowanie),
  • opaskę z kostki brukowej wokół budynku.

Koszt robót budowlanych zamknął się w kwocie ustalonej w przetargu, tj. 2 119 041,78 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego - 11 795,70 zł.

Należności te zostały przez Gminę opłacone.

Zadanie było realizowane z dofinansowaniem z funduszy Unii Europejskiej - Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

Termomodernizacja Szkołyfoto a2Termomodernizacja SzkołyTermomodernizacja Szkoły

Loga

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.