Zgodnie z obietnicą, wykonawca przebudowy drogi Baranów-Dębczyna-Zagóźdź, firma PBI Infrastruktura z Kraśnika, zakończył w listopadzie kładzenie nowej nawierzchni asfaltowej (druga warstwa) oraz poboczy. Nowa droga ma jezdnię asfaltową o szerokości 5,5 m oraz metrowe pobocza z kruszywa po każdej stronie.

Na uwagę zasługuje sposób kładzenia warstwy ścieralnej, tj. całą szerokością jezdni. Zatem droga nie ma charakterystycznego „szwu” na środku. Miejmy nadzieję, że zapewni to większą trwałość nawierzchni.

Należność za te prace zostanie opłacona przez Gminę już w przyszłym roku.

Przypominamy jednak, że budowa nie jest jeszcze zakończona i wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną ostrożność i respektowanie tymczasowego oznakowania.

Umowa z wykonawcą przewiduje całkowite zakończenie robót do 10 sierpnia 2021 r.

Całkowity koszt inwestycji - 2.137.303,31 zł.

Inwestorem jest Gmina Baranów. Władze  Gminy pozyskały na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.032.797,00  zł.

Droga do Zagoździa z nową nawierzchniąDroga do Zagoździa z nową nawierzchniąDroga do Zagoździa z nową nawierzchniąDroga do Zagoździa z nową nawierzchniąDroga do Zagoździa z nową nawierzchniąDroga do Zagoździa z nową nawierzchnią