Zakończona została przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozioł. W dniu 28 września 2020 r. dokonany został odbiór drogi. Wykonany został odcinek o długości 548 m od drogi gminnej, w kierunku miejscowości Klin. Dotychczas była to droga utwardzona tłuczniem  o szerokości ok 3,5 m, nierówna, z licznymi ubytkami.

W wyniku inwestycji nawierzchnia została wzmocniona warstwą tłucznia o średniej grubości 12 cm i szerokości 3,7 m. Na to została położona nawierzchnia asfaltowa o grubości 5 cm i szerokości 3,5 m. Ponadto wykonane zostały dwie mijanki o szerokości 5 m oraz obustronne pobocza z tłucznia o szerokości 0,75 m. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu wrześniu przez firmę "IRKOP" Ireneusz Ruszkiewicz z Brusowa.

Inwestorem zadania była Gmina Baranów. Koszt całej inwestycji (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór) wyniósł 146.261,78 zł.

Władze Gminy pozyskały na tę drogę dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w kwocie 68.000,00 zł.

Droga w Koźle oddana do użytkuDroga w Koźle oddana do użytkuDroga w Koźle oddana do użytkuDroga w Koźle oddana do użytkuDroga w Koźle oddana do użytkuDroga w Koźle oddana do użytku