W połowie września na dobre rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej  Baranów - Dębczyna - Zagóźdź. Wykonawca - konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza - najpierw wykonał podbudowę pod poszerzenie jezdni drogi. W dniach 21-23 września położona została pierwsza warstwa (wiążąca) nawierzchni mineralno-bitumicznej na całym odcinku drogi - 4,9 km.  Już teraz komfort jazdy jest nieporównywalnie lepszy,  jednak ze względu na trwające prace budowlane wszystkich uczestników ruchu prosimy o szczególną ostrożność i respektowanie tymczasowego oznakowania. Wykonawca zakłada położenie drugiej warstwy nawierzchni jeszcze w tym roku. Na przyszły rok pozostałyby prace wykończeniowe (profilowanie poboczy, oznakowanie).

Umowa z wykonawcą przewiduje całkowite zakończenie robót do 10 sierpnia 2021 r.

Docelowo jezdnia będzie miała szerokość 5,5 m oraz obustronne pobocza o szerokości 1,0 m, utwardzone kruszywem.

Koszt całej inwestycji (dokumentacja, roboty budowlane i nadzór inwestorski) zamknie się kwotą 2 137 303,31 zł.

Inwestorem jest Gmina Baranów. Władze Gminy pozyskały na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 032 797,00 zł

Droga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowieDroga do Zagoździa w przebudowie