Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe i wybrany wykonawca na przebudowę drogi gminnej nr 11284L od Baranowa, przez Dębczynę do Zagoździa.  Jest to odcinek o długości 4,899 km. W przetargu swoje oferty złożyło 7 firm w cenie od 2.065.594,31 zł do 2.678.851,86 zł. Wybrana ostała oferta konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza za kwotę 2.065.594,31 zł.

W dniu 7 lipca 2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. W imieniu Gminy Baranów umowę podpisali: Wójt – Mirosław Roman Grzelak i Joanna Kukier – Skarbnik, a w imieniu Wykonawcy Wiceprezes Zarządu – Mieczysław Wilk.

Umowa przewiduje zakończenie prac do 10 sierpnia 2021 r., a w 2020 r. wykonanie prac o wartości 1 mln zł. Zakładamy, że jeszcze w tym roku zostanie położona, co najmniej jedna warstwa asfaltu na całym odcinku drogi – informuje Wójt.

Nadzór inwestorski będzie sprawowała firma Gajewski Marcin Projekty Drogowe z Puław za kwotę 26 814,00  zł. Dokładając poniesiony w ubiegłym roku koszt dokumentacji projektowej (44.895,00 zł) wartość całej inwestycji wyniesie 2.137.303,31 zł.

Jest to największa inwestycja drogowa w naszej Gminie na drogach gminnych. Jeszcze nigdy w jednym cyklu inwestycyjnym nie był wykonywany tak długi odcinek drogi gminnej.

Inwestycja jest dofinansowana przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.

RUSZA PRZEBUDOWA DROGI DO ZAGOŹDZIARUSZA PRZEBUDOWA DROGI DO ZAGOŹDZIARUSZA PRZEBUDOWA DROGI DO ZAGOŹDZIARUSZA PRZEBUDOWA DROGI DO ZAGOŹDZIARUSZA PRZEBUDOWA DROGI DO ZAGOŹDZIARUSZA PRZEBUDOWA DROGI DO ZAGOŹDZIA