Plakat Spis Rolny

 • Ilość rachmistrzów, którzy zostaną zakwalifikowani do prac w PSR 2020 – 2
 • Kryteria wyboru – na rachmistrzów terenowych zostaną wybrane osoby, które po przeprowadzonym szkoleniu i egzaminie uzyskają najwyższą liczbę punktów
 • Kryteria, które musi spełniać rachmistrz terenowy. Musi to być osoba:
 • pełnoletnia
 • zamieszkała na terenie gminy Baranów
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie
 • posługująca się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:
 • Przeprowadzanie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju
 • Zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań, opracowanym przez Centralne Biuro Spisowe
 • Przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu będzie zagrożony
 • Termin i miejsce składania ofert: do 8 lipca w Urzędzie Gminy Baranów
 • Sposób składania ofert: oferty mają być złożone pisemnie, w zamkniętych kopertach.
 • Dokument składający się na ofertę: kwestionariusz osobowy i oświadczenie – stanowiące załączniki do ogłoszenia

Szkolenia dla kandydatów na rachmistrzów odbędą się w dniach 03.08.2020r. – 11.09.2020r.

Po odbyciu szkolenia, kandydaci na rachmistrzów odbędą egzamin na rachmistrza terenowego, który odbędzie się za pomocą aplikacji e/em-learning.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest wzięcie udziału w całym szkoleniu, kandydat który nie spełni tego warunku, nie zostanie dopuszczony do egzaminu.

pdfOgłoszenie370.9 KB
docxZgłoszenie14.69 KBdocxKwestionariusz osobowy14.61 KBpdfKlauzula informacyjna204.68 KB