Logo Polska Cyfrowa 2020

6 maja 2020r. w Urzędzie Gminy Baranów Wójt Gminy przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy i Skarbnik Gminy przekazał uroczyście Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Baranowie sprzęt komputerowy niezbędny dla uczniów do nauki zdalnej. Przekazane zostało 13 zestawów komputerowych zakupionych w ramach projektu „ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Koszt zakupu wyniósł 44 999,89zł i został w całości sfinansowany z dofinansowania jakie otrzymała Gmina Baranów.

 Pokaż zdjęcia 13 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w BaranowieDSC 7477DSC 7485Pokaż zdjęcia 13 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w BaranowiePokaż zdjęcia 13 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w BaranowiePokaż zdjęcia 13 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w BaranowiePokaż zdjęcia 13 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w BaranowiePokaż zdjęcia 13 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w BaranowiePokaż zdjęcia 13 zestawów komputerowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie