Plakat A26 marca 2024 r. Program

Uroczystości główne

11:00 Msza św, w Intencji pomordowanych w kościele Narodzenia NMP i św. Michała Archanioła w Kurowic

12:00 Uroczystość na Starym Rynku w Kurowie

  • złożenie meldunku o gotowości do uroczystości,
  • odegranie hymnu państwowego,
  • wciągnięcie flagi na maszt
  • powitanie gości i uczestników uroczystości.
  • rys historyczny, wystąpienia okolicznościowe.
  • odsłonięcie i poświecenie pomnika pamięci ofiar.
  • apel poległych, salwa honorowa.
  • złożenie wieńców i kwiatów.
  • odprowadzenie wojskowej asysty honorowej, odprowadzenie sztandarów.
  • zakończenie uroczystości.

Wydarzenia towarzyszące

19:00 Koncert Orkiestry Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego

w Lublinie pod dyr. Iwony Borcuch - sala widowiskowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie.

Wystawa fotografii Jana Billerta pt. .Spojrzenia w światło"