flaga i godło na wwwPolski Ład

Rozpoczęta została realizacja zadania Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów – etap I. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowo Usługowe BRUK-TRANS Piotr Kowalczyk z Anielowa za łączną kwotę 9.645.386,99 zł.

Prace rozpoczęły się od wykonania drogi nr 107412L w Woli Czołnowskiej - 0,965 km oraz drogi nr 107414L w Koźle – 1,725 km. Na obu tych drogach jeszcze w tym roku wykonane zostaną nowe nawierzchnie asfaltowe, pozostaną do realizacji prace wykończeniowe.

Oprócz wyżej wskazanych dróg, w ramach tej inwestycji wykonane zostaną jeszcze następujące drogi:

 • nr 107425L w Baranowie, ul. Wschodnia - 0,326 km,
 • nr 107404L w Baranowie, ul. Długa - 0,388 km,
 • nr 112817L w Niwie - 1,104 km,
 • nr 112898L w Woli Czołnowskiej - 0,551 km,
 • nr 107416L w Nowomichowskiej - 0,813 km,
 • nr 112855L w Gródku - 0,612 km,
 • nr 107409L w Składowie - 0,527 km,
 • nr 107417L w Zagoździu - 0,806 km,
 • nr 124114L i nr 124087L w Pogonowie - 0,475 km,
 • nr 112894L w Woli Czołnowskiej - 0,385 km,
 • na działce nr 633/3 w Śniadówce - 0,481 km,
 • nr 112872L w miejscowości Śniadówka - 2,561 km,
 • nr 107420L w Łukawce i Karczunku - 1,450 km,
 • nr 112989L w Łukawce - 0,520 km,
 • nr 107415L w Koźle - 0,586 km.

Łączna długość dróg do przebudowy wynosi 14,2 km. Jest to największa inwestycja w historii Gminy Baranów, zarówno pod względem zakresu rzeczowego jaki i kosztów jej realizacji.

Planowany termin zakończenia inwestycji – 25 listopada 2024 r.

Tak ogromny zakres prac jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu tej inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.726.865 zł.

Inwestycje drogowe 1Inwestycje drogowe 2Inwestycje drogowe 3Inwestycje drogowe 4