Uroczystość miała miejsce 29 września 2023 r. 

Obchody Jubileuszu 60- lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie rozpoczęły się od Mszy Św. w kościele parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w  Baranowie celebrowanej przez ks. kanonika Andrzeja Maleszyka oraz ks. Piotra Szymanka.

Lata aktywnej działalności Koła, w trakcie których członkowie dbali o tradycję i kulturę naszej Gminy, zostały podsumowane podczas spotkania w świetlicy Urzędu Gminy Baranów, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.  Wśród zaproszonych gości obecni byli: Pan Krzysztof Szulowski - poseł na Sejm RP, Pan Stanisław Gogacz – senator RP, Pan Marek Woch – doradca społeczny reprezentujący Pana Przemysława Czarnka – Ministra Edukacji i Nauki, Pan Wojciech Cioczek - pełnomocnik ds. Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego reprezentujący Pana Lecha Sprawkę – Wojewodę Lubelskiego, Pani Agnieszka Drozd – Bownik Dyrektor Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki reprezentująca Pana Jarosława Stawiarskiego – Marszałka Województwa Lubelskiego, Pan Janusz Wawerski – Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego, Pani Danuta Smaga – Starosta Puławski, Pan Jan Ziomka – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego,  Pani Karolina Dąbrowska – Zastępca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Puławach, Pani Teresa Gruda – pełnomocnik ds. kół gospodyń wiejskich, władze naszej Gminy: Pan Mirosław Roman Grzelak – Wójt Gminy, Pan Stanisław Antoniewicz – Przewodniczący Rady Gminy, pracownicy Urzędu Gminy Baranów oraz Gminnego Centrum Kultury w Baranowie, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich i zespołów śpiewaczych z terenu gminy Baranów oraz członkowie zaprzyjaźnionych kół, Grupa Rekonstrukcji Historycznych w Baranowie.

Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie zostało powołane do życia w 1946 roku. Członkinie koła wspólnie spędzały czas na nauce, zabawie i wspólnej, sąsiedzkiej, bezinteresownej pomocy. Organizowały kursy kulinarne i piekarskie. Taki stan rzeczy trwał siedemnaście lat. W 1963 roku koło gospodyń wiejskich liczyło 59 członków. Wówczas na czele organizacji stanęła Pani Regina Szczotka, zastępcą została Pani Kazimiera Sobolewska, skarbnikiem Pani Genowefa Ciupa, natomiast sekretarzem Pani Stefania Krawczak. Wybór zarządu w roku 1963 uznaje się za datę powstania Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie. Kolejną przewodniczącą była Pani Kazimiera Sobolewska, po niej funkcję objęła Pani Krystyna Matraszek.

Podczas swojej wieloletniej działalności koło działało bardzo aktywnie, organizowało kursy samo dokształcające: kulinarne, cukiernicze, kroju i szycia, masarskie. Brało czynny udział w rozwoju kultury i kultywowaniu folkloru. Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie uczestniczyło w wielu festiwalach muzycznych i przeglądach pieśni ludowych, gdzie zdobywało liczne nagrody i wyróżnienia.

Organizowało również szereg wycieczek krajoznawczych, podczas których gospodynie wiejskie miały możliwość poznania okolicy i nie tylko. W roku 1981 koło liczyło 47 członków.

W czerwcu 2020 roku koło zarejestrowało swoją działalność w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, uzyskało osobowość prawną i możliwość korzystania z dotacji przeznaczonej na cele statutowe. Wnioskuje o środki zewnętrzne, pisze projekty i dzięki pozyskanym funduszom rządowym ma możliwość większego zaangażowania się w pracę na rzecz środowiska lokalnego.

Koło Gospodyń Wiejskich na dzień dzisiejszy liczy 12 członków, a w skład zarządu wchodzi przewodnicząca Pani Janina Goluch, zastępca Pani Wiesława Kowalczyk, członek zarządu Pani Krystyna Matraszek.

Obecnie koło dba o zachowanie tradycji w przekazywaniu ludowego dziedzictwa kulturowego. Na co dzień pielęgnuje rodzinny folklor, który jest bogaty i zróżnicowany. Znajdują się w nim pieśni regionalne i biesiadne. Działalność koła nie ogranicza się wyłącznie do występów. Członkowie dbają o zwyczaje i obrzędy, zachowanie tradycyjnych przepisów kulinarnych i z dumą reprezentują gminę Baranów pokazując swój dorobek na wszystkich uroczystościach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.

Tak ważne wydarzenie stało się okazją do przekazania na ręce Przewodniczącej Pani Janiny Goluch podziękowań oraz wyrazów uznania za dotychczasową wzorową współpracę oraz zaangażowanie, bez którego nie udałoby się zrealizować wielu inicjatyw.

Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie, Ułężu oraz Zespół wokalno-muzyczny w Michowie zadbał o oprawę artystyczną wydarzenia. Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie przygotowało dla gości konkurs „Zgaduj zgadula” z nagrodami. Podczas uroczystości wystąpił również zespół „Cygańska Brać”.

Członkom Koła Gospodyń Wiejskich w Baranowie jeszcze raz serdecznie gratulujemy Jubileuszu 60-lecia działalności!