W październiku br. został opublikowany przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA kolejny Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów, tym razem za lata 2020-2022. WSPÓLNOTA jest najstarszym pismem samorządowym, wydawanym od  1990 r. Przyjęta przez pismo metoda tworzenia rankingu bierze pod uwagę wydatki majątkowe gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W celu uniknięcia chwilowych wahań wskaźnika wydatków majątkowych, podstawą jego ustalania jest okres 3 lat. Tegoroczny ranking obejmuje więc lata 2020, 2021 i 2022. Ranking prowadzony jest w kategoriach – województwa i miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatów, powiaty, miasta powiatowe, miasta inne oraz gminy wiejskie.

Nasza gmina klasyfikowana jest oczywiście w kategorii gmin wiejskich.

W kategorii gmin wiejskich zajęliśmy w tym roku 103 miejsce w kraju (na 1513 gmin wiejskich), z wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 1.959,90 zł na jednego mieszkańca. Daje nam to pierwsze miejsce w kategorii gmin wiejskich w powiecie puławskim i 9 miejsce w województwie lubelskim.

Należy podkreślić, że w obecnej kadencji gmina systematycznie awansuje w tym rankingu. Jest to możliwe dzięki aktywności władz gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych – unijnych i krajowych oraz racjonalnemu gospodarowaniu dochodami własnymi, co zapewniło środki na wkład własny do wykonywanych inwestycji. Umożliwiło to realizację w tej kadencji, tylko w latach 2020 – 2022, takich dużych inwestycji,  jak:

 • przebudowa dróg gminnych (nawierzchnie bitumiczne) na łącznej długości – 12,755 km;
 • dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych o długości 10,134 km;
 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie oraz przebudowa boiska szkolnego;
 • adaptacja budynku starej plebanii na cele kulturalne;
 • przebudowa stacji uzdatniania wody w Czołnie i Śniadówce, rozbudowa sieci wodociągowej oraz wymiana hydrantów przeciwpożarowych;
 • montaż 42 instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych;
 • rewitalizacja zbiornika wodnego w Baranowie.

Należy podkreślić, że Gmina nie jest zadłużona.

Oto jak przedstawiała się pozycja naszej gminy w rankingu WSPÓLNOTY w ostatnich latach wraz z kwotami wydatków inwestycyjnych na mieszkańca:

 • 2016-2018: pozycja – 822, kwota – 608,27 zł;
 • 2017-2019: pozycja – 732, kwota – 813,90 zł;
 • 2018-2020: pozycja – 429, kwota – 1.113,17 zł;
 • 2019-2021: pozycja – 302, kwota – 1.210,46 zł
 • 2020-2022: pozycja – 103, kwota – 1.959,90 zł.

Całość rankingu jest dostępna po poniższym linkiem:

https://wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking_Wspolnota_nr_20-2023_inwestycje_2020-2022.pdf