Fundusz Sprawiedliwości

Przedsięwzięcia są realizowane przy współpracy z pięcioma kołami gospodyń wiejskich z miejscowości: Baranów, Huta, Dębczyna, Kozioł i Wola Czołnowska. Głównym celem przedsięwzięcia jest edukacja dla dzieci i młodzieży, w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przeciwdziałanie zjawiskom: przemocy domowej, cyberprzestępczości oraz przestępstw na szkodę małoletnich. Zadanie zostanie zrealizowane do 30 września 2023 r. Dnia 3 sierpnia 2023 r odbyło się przekazanie przez Pana Mirosława Romana Grzelaka - Wójta Gminy Baranów zakupionych z projektu sprzętów i urządzeń.

DSC 2375DSC 2376DSC 2381DSC 2382DSC 2383DSC 2385DSC 2393DSC 2395DSC 2397DSC 2401DSC 2402DSC 2404DSC 2406DSC 2409DSC 2416DSC 2420DSC 2421DSC 2423DSC 2425DSC 2426DSC 2427DSC 2436DSC 2445DSC 2449DSC 2452DSC 2456DSC 2460DSC 2462DSC 2465DSC 2467