plakat Dożynki 202319 Sierpnia 2023 r. Baranów plac przy ul. Puławskiej

Program:

13:00    Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Baranowie.

14:15    Korowód Dożynkowy – przejście na plac przy ul. Puławskiej.

14:40    Obrzęd pieczenia chleba, przemówienia okolicznościowe, dzielenie się chlebem.

15:20    Występy zespołów ludowych:

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie
  • Zespół Śpiewaczy „Czołnowianki” z Czołny
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Zagoździanki” z Zagoździa
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Koziołki” z Kozła
  • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Puławach Koło Terenowe nr 3 w Baranowie
  • Koło Gospodyń Wiejskich „Wolawianki” z Woli Czołnowskiej.

17.00    Wręczenie nagród najaktywniejszym czytelnikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

17.15    Występ Chóru „Jubilat” pod kierownictwem Pana Tadeusza Salamandry, działającego przy Gminnym Centrum Kultury w Baranowie.

17.30    Wręczenie nagród w konkursach: wieńców dożynkowych, stoisk.

18.10    Występ dzieci i młodzieży działających przy Gminnym Centrum Kultury w Baranowie.

18.30    Występ Gabriela Mesiano z Włoch.

19.00    Występ Zespołu Śpiewaczego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich „Wolawianki” z Woli Czołnowskiej.

Serdecznie zapraszamy