Tablica Polski ŁadPolski Ład

Już niebawem rozpocznie się modernizacja oświetlenia drogowego na obszarze naszej Gminy.

Inwestycja składa się z 4 zadań:

  • Modernizacja oświetlenia drogowego wraz z układami sterowania na terenie miejscowości Baranów, Czołna, Wola Czołnowska, Dębczyna, Zagóźdź, Składów, Gródek, Łukawica, Łukawka, Pogonów, Motoga, Kozioł, Huta, Niwa, Śniadówka i Karczunek. Zakłada się wymianę 327 sztuk oświetlenia sodowego i rtęciowego na istniejących słupach na energooszczędne oświetlenie LED oraz montaż dodatkowych 11 lamp LED na istniejących słupach.
  • Montaż wolnostojących lamp solarnych w pasach dróg gminnych w miejscach gdzie nie ma sieci oświetlenia drogowego. Zakłada się montaż 76 sztuk latarń, w tym 60 sztuk z modułem fotowoltaicznym i turbiną wiatrową oraz 16 sztuk także z kamerą monitoringu.
  • Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Południowej w Baranowie – 4 słupy i 5 lamp LED.
  • Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Puławskiej i Zacisze w Baranowie – 8 słupów i 8 lamp LED.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęło 5 ofert w cenie od 1 883 382 zł do 2 307 480 zł. Wybrana została oferta firmy GEOTEL Sp. z o.o. z Kraśnika za kwotę 1 883 382 zł. Umowa została podpisana w dniu 15 marca 2023 r. Plac budowy został przekazany wykonawcy w dniu 22 marca. Termin wykonania - 6 miesięcy od podpisania umowy, a więc do 15 września 2023 r. Na inwestycję pozyskaliśmy dofinansowanie z programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% kosztów robót budowlanych, tj. 1 695 043,80 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniesie 36 900 zł i zostanie pokryty ze środków własnych.