W październiku wykonany został odcinek chodnika na ul. Czołnowskiej w Baranowie.

Zakres robót obejmował budowę prawostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 2515L – ulica Czołnowska na odcinku 128 m, w tym:

  1. wykonanie chodnika o szerokości 1,5 – 1,7 m z kostki brukowej betonowej, z krawężnikiem betonowym od strony jezdni oraz obrzeżem;
  2. wykonanie 2 zjazdów z kostki brukowej betonowej;
  3. ustawienie balustrad ochronnych dla pieszych o długości 72 m;
  4. wykonanie 5 sztuk ścieków pochodnikowych z korytek betonowych.

Wybrany oferent Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie sp. z o.o.  bardzo sprawnie przeprowadził inwestycję – umowa została podpisana w dniu 5 października, a w dniu 19 października br. dokonano odbioru zadania. Koszt całej inwestycji wyniósł 87.699,00 zł, w tym roboty budowlane - 79 827 zł, dokumentacja – 5.535 zł i nadzór inwestorski – 2.337 zł.

Całość nakładów pokryta została ze środków własnych budżetu gminy.

chodnik Czołnowska 1chodnik Czołnowska 2chodnik Czołnowska 3chodnik Czołnowska 4