W sierpniu wykonawca przebudowy  drogi gminnej  nr 112881L w Śniadówce,  konsorcjum firm PBI Infrastruktura z Kraśnika i PBI WMB z Sandomierza, zakończył prace budowlane.

Odbiór techniczny przebudowanej drogi nastąpił w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Wykonawca zakończył prace w terminie.

Zakres wykonywanych robót:

 • łączna długość przebudowanego odcinka – 1,413 km;
 • podbudowa z kruszywa łamanego o szerokości 3,8 m;
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,6 m;
 • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 3,5 m;
 • obustronne pobocza z kruszywa łamanego o szerokości 0,75 m na odcinku 1 km oraz poboczy ziemnych na odcinku 413 m;
 • cztery mijanki o szerokości 5 m i długości 25 m każda;
 • oznakowanie pionowe.

Koszt całej inwestycji wyniósł 902.805, w tym:

 • koszt robót budowlanych – 870.075 zł,
 • tablica informacyjna – 430zł
 • dokumentacja – 20.000 zł,
 • nadzór inwestorski – 12.300 zł.

Władze Gminy pozyskały na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 435.252 zł.

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCHINWESTYCJA  DOFINANSOWANA
ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Droga w Śniadówce 1Droga w Śniadówce 3Droga w Śniadówce 4Droga w Śniadówce 5Droga w Śniadówce 6Droga w Śniadówce 7