Rok 2022 obfituje w gminne inwestycje. Łączna wartość planowanych wydatków inwestycyjnych z budżetu gminy wynosi ponad 13 mln. zł.

Już zostały zakończone następujące zadania inwestycyjne:

 • Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych w gminie Baranów - koszt 683.342 zł. Zamontowano łącznie 42 instalacje, w tym 6 sztuk o mocy 3,42 kW, 18 sztuk o mocy 4,18 kW i 18 o mocy 5,32 kW. Wykonawcą była firma FG Energy sp. z o.o. z Krakowa.
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Baranów - koszt 796.548 zł. Wybudowana została sieć wodociągowa o długości 1.117 m i średnicy 110 mm łącząca systemy wodociągowe ujęcia wody Czołna i Śniadówka. Dokonana została także wymiana 150 hydrantów przeciwpożarowych na terenie gminy. Wykonawcą zadania była firma Instal-Serwis Lubartów Wojciech Osiecki.
 • Budowa oświetlenia parkowego przy ul. Rynek w Baranowie - koszt 21.477 zł. Wykonano linię kablową o długości 64 m oraz 2 latarnie na słupach parkowych przy nowej ulicy koło kościoła. Wykonawcą była firma IMTech Marek Bieńko z Puław.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej na stacjach uzdatniania wody w Czołnie i Śniadówce - koszt 276.193 zł. Na stacji w Czołnie wykonano instalację o mocy 35 kW a w Śniadówce o mocy 18 kW. Wykonawcą obu instalacji była firma RAWICOM SA z Łabiszyna.
 • Budowa placu zabaw w miejscowości Huta – koszt 61.993 zł. Wykonano nawierzchnię z piasku, ogrodzenie i zainstalowano urządzenia zabawowe – czworokąt wielofunkcyjny (drabinki, przeplotnia, ścianka wspinaczkowa), zestaw zabawowy (wieża, zjeżdżalnia, drabinka, pomost wiszący), huśtawka podwójna, huśtawka wagowa, karuzela tarczowa, bujak oraz urządzenie fitness – orbitrek. Wykonawcą była firma ANBET Beata Wilczyńska z Łucki.
 • Adaptacja budynku w Baranowie przy ul. Puławskiej na potrzeby realizacji projektu pod nazwą „Seniorzy w Gminie Baranów” - koszt 168.500,00 zł. Wykonano podjazd i przebudowano wejście do budynku. Wyremontowano łazienkę, kuchnię, korytarz i salę spotkań, wykonano instalację centralnego ogrzewania oraz elektryczną, wymieniono instalację wodną i kanalizacyjną. Roboty wykonał Zakład Budowlany Paweł Czarnomski ze Stasina.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 112881L od km 0+047,00 do km 1+460,35 w miejscowości Śniadówka – koszt 882 375 zł. Zakres robót obejmował przebudowę drogi gminnej na odcinku 1,4 km. Wykonana została warstwa podbudowy z tłucznia o szerokości 3,8 m, następnie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o szerokości 3,6 m i warstwa ścieralna o szerokości 3,5 m. Na drodze są 4 mijanki o szerokości 5 m i długości 25 m każda. Wykonane zostały także pobocza z tłucznia. Wykonawcą robót było konsorcjum firm PBI Infrastruktura SA z Kraśnika oraz PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza.

W trakcie realizacji są następujące przedsięwzięcia:

 • Adaptacja zabytkowego budynku starej plebanii w Baranowie na cele kulturalne i turystyczne – koszt 3.036.327 zł. Zadanie obejmuje generalny remont i przebudowę obiektu, w tym m.in. wzmocnienie i izolację fundamentów, wykonanie nowej klatki schodowej, wzmocnienie i odgrzybienie ścian zewnętrznych, wymiana stropów, wymiana więźby dachowej i pokrycia, wymiana okien i drzwi, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych, odtworzenie werandy i ganka, wykonanie w budynku nowych instalacji wod.-kan., co, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji, monitoringu. Na potrzeby obiektu wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,6 kW oraz pompa ciepła. Wykonawcą robót budowlanych jest firma Jacek Wojtaś „SOLARPROFI” PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE  z Lenda Ruskiego. Planowane zakończenie prac ma nastąpić w październiku br.
 • Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra – koszt 5.036.496 zł. Zakres robót obejmuje przebudowę trzech dróg gminnych o łącznej długości 4,7 km, w tym w Czołnie droga nr 112816 na odcinku 2,3 km i droga 112817L na odcinku 0,9 km oraz droga 107423L w Śniadówce i Łysej Górze na odcinku 1,5 km. Na drodze w Czołnie wykonane zostanie wzmocnienie istniejącej nawierzchni warstwą tłucznia o szerokości 5,8 m, wykonana zostanie warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o szerokości 5,6 m oraz warstwa ścieralna o szerokości 5,5 m. Pobocza zostaną ulepszone kruszywem. Odcinek drogi w Łysej Górze zostanie poszerzony – podbudowa z kruszywa  będzie miała 5,3 m szerokości, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 5,1 m i warstwa ścieralna o szerokości 5 m, będą też pobocza z kruszywa. W takiej samej technologii zostanie wykonany  odcinek w Śniadówce, ale ze względu na szerokość dostępnego pasa drogowego będzie on miał szerokość 3,5 m. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm PBI Infrastruktura SA z Kraśnika oraz PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Droga ma być gotowa do końca listopada br.
 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie – koszt 419.518 zł. Przebudowa polega na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową na powierzchni 1.402 m2, wymianie naciągów w siatce ogrodzeniowej i naprawie odkształceń, montażu piłkochwytów, wykonaniu odwodnienia liniowego. Wykonawcą jest firma PPHU CHEC Kazimierz Chęć z Rudy Śląskiej. Termin wykonania upływa 21 września br.
 • Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kozioł – koszt 202.819 zł. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi wewnętrznej o długości 468 m. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa łamanego o szerokości 3,3 m oraz warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o szerokości 3.0 m. Pobocza ziemne zostaną wyprofilowane i zagęszczone. Wykonawcą jest Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura z Gór. Droga będzie gotowa we wrześniu.

Jeszcze w  tym roku wykonany zostanie brakujący odcinek chodnika (ok. 130 m) na ul. Czołnowskiej w Baranowie, w ciągu drogi powiatowej. Chodnik zostanie zrealizowany przez Gminę Baranów i przekazany następnie Powiatowi Puławskiemu.

W tym roku planuje się też rozpoczęcie inwestycji pod nazwą Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków. Gmina poszukuje wykonawcy tego zadania. Przeprowadzone do tej pory trzy postępowania przetargowe nie dały rezultatu – albo nikt się nie zgłosił, albo oferowane ceny grubo przekraczały założone koszty. Na dzień 23 września br. ogłoszony został kolejny przetarg. Szacowana wartość tej inwestycji to ponad 6 mln zł, a zakładany czas realizacji – 26 miesięcy.