Z dniem 07.06.2022  uruchomiony zostaje  Punkt Pobrań  w SPZOZ w  Baranowie czynny w każdy pracujący  wtorek miesiąca

w godzinach 8.30 do 10.30

Badania zleca lekarz przychodni SPZOZ w Baranowie