BITWA REGIONOW 2022 plakat 22052022

Drogie Panie!

Jeśli jesteście członkiniami Koła Gospodyń Wiejskich lub stowarzyszenia, którego statutowym celem jest promowanie regionalnych potraw, a także bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych, zapraszamy do rywalizacji w VII edycji konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów".

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną do 31 maja 2022 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl 
W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

  • ETAP I - wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.
  • ETAP II - 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.
  • ETAP III - 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego.

Regulamin konkursu oraz harmonogram wydarzeń został opublikowany na stronie https://bitwaregionow.pl/.
Bitwa Regionów to wyjątkowa okazja do prezentacji różnorodności kulinarnych i tradycji wszystkich regionów Polski. Podczas wielkiego finału dowiemy się, które KGW zdobędzie I miejsce. Do wygrania atrakcyjne nagrody finansowe oraz wyjazd na zagraniczne targi rolno-spożywcze w UE. 

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego