Uroczystości 3 maja 2022 plakatPrzebieg uroczystości:

10.45                        Zbiórka uczestników uroczystości na Rynku w Baranowie.

11.00 – 12.00          Uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym p.w. św. Jana Chrzciciela w Baranowie

12.00 – 13.00          Przemarsz pod Pomnik Niepodległości, odśpiewanie hymnu, przemówienia okolicznościowe, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy.

13.00 – 13.10          Przemarsz do świetlicy budynku Urzędu Gminy w Baranowie.

13.10 – 14.00          Część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

14.00 – 15.00          Koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu kół gospodyń wiejskich i zespołów śpiewaczych z terenu gminy Baranów.