Dnia 06 kwietnia 2022 r. odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.

Oceny prac dokonano na podstawie następujących kryteriów:

 • Pomysłowość i inwencję twórczą uczestników konkursu,
 • Dobór odpowiednich materiałów i elementów zdobniczych,
 • Wielkość i bogactwo użytych materiałów,
 • Samodzielność i estetykę wykonania pracy.

Zwycięzców wyłoniono na podstawie sumy uzyskanych punktów.

Członkami Komisji oceniającej byli:

 • kan. Andrzej Wacław Maleszyk
 • Pan Mirosław Roman Grzelak - Wójt Gminy Baranów
 • Pan Stanisław Antoniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Baranów
 • Pani Lucyna Miłosz

DOROŚLI

Zwycięzcami konkursu w kategorii zespołowej:

 • koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze, związek emerytów, rencistów i inwalidów

I miejsce:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich „HutoWianki” z Huty – (42 punkty)
 2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło Nr 3 (42 punkty)
 3. Zespół Śpiewaczy „Śniadowianki” ze Śniadówki – (42 punkty)

Zwycięzcami konkursu w kategorii indywidualnej:

 • osoby dorosłe

I miejsce:

 1. Barbara Łobacz – (45 punktów)

II miejsce:

 1. Marianna Sobolewska – (42 punkty)
 2. Sabina Warząchowska – (42 punkty)

III miejsce:

 1. Zofia Wiak – (41 punktów)

 

DZIECI I MŁODZIEŻ

Zwycięzcami konkursu w kategorii zespołowej:

 • klasy szkolne, grupy przedszkolne

I miejsce:

 1. Klasa 0 A – (46 punktów)
 2. Klasa 0 B – (46 punktów)
 3. Klasa 3B – (46 punktów)

Zwycięzcami konkursu w kategorii indywidualnej:

 • dzieci i młodzież

I miejsce:

 1. Laura Łysiak – (44 punkty)

II miejsce:

 1. Daria Sobolewska – (43 punkty)

III miejsce:

 1. Dawid Jamioła – (42 punkty)
 2. Julia Jamioła – (42 punkty)

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Konkursu na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”  i zapraszamy do ponownego udziału w przyszłym roku.

Palmy Wielkanocne 1Palmy Wielkanocne 2Palmy Wielkanocne 3Palmy Wielkanocne 4Rozdanie dyplomów Palmy Wielkanocne 1Rozdanie dyplomów Palmy Wielkanocne 2

Więcej zdjęć w galerii