Złożony w ubiegłym roku wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy drogi gminnej nr 112881L w miejscowości Śniadówka został rozpatrzony pozytywnie.  W dniu 16 lutego Wojewoda Lubelski ogłosił listę zadań, które otrzymały dofinansowanie. Na tej liście znalazła się także droga w Śniadówce z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów, nie więcej niż 439 780 zł.

Ponieważ Gmina posiada pełną dokumentację na przebudowę, w dniu 21 lutego został ogłoszony przetarg na realizację tego zadania. Termin składania ofert do dnia 9 marca 2022 r. Projekt przewiduję przebudowę drogi na długości 1, 413 km – wzmocnienie i poszerzenie podbudowy z kruszywa oraz dwie warstwy asfaltu po 4 cm grubości na szerokości 3,5 m. Zakłada się realizację zadania w ciągu 5 miesięcy od podpisania umowy, czyli w połowie września droga powinna być oddana do użytku.

To dopiero początek inwestycji drogowych w tym roku. Na początku marca planuje się ogłoszenie przetargu na przebudowę dróg gminnych w Czołnie (w kierunku Żyrzyna) i w Łysej Górze na odcinku o łącznej długości ponad 4,7 km. Ta inwestycja będzie dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.