Gmina Baranów zrealizowała zadanie Przewodnik multimedialny po gminie Baranów, w ramach projektu „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Baranowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne”.

W dniu 27 października 2021 r. dokonany został odbiór przewodnika.

W ramach zadania wykonano sesję fotograficzną techniką sferyczną 360˚, także z użyciem drona. Do realizacji przewodnika wykorzystano obiekty i miejsca z terenu gminy Baranów, o specjalnych walorach turystycznych i środowiskowych. Przewodnik multimedialny został uzupełniony elementami interaktywnymi tj. oknami tekstowymi oraz galeriami zdjęć archiwalnych. Panoramy zostały połączone za pomocą aktywnych punktów (hotspot). Wygenerowano kod QR, umożliwiający korzystanie z przewodnika na urządzeniach mobilnych.

Wykonawcą przewodnika multimedialnego po gminie Baranów była firma Panoramix3D Wirtualne Spacery – Tomasz Walus z miejscowości Ozimek (woj. opolskie).

Inwestorem zadania była Gmina Baranów. Koszt przewodnika multimedialnego wyniósł 5.184,00 zł.

Wykonane zdanie jest jednym z etapów projektu „Rewitalizacja zbiornika wodnego w Baranowie”.

Multimedialny przewodnik dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Baranów:
Strona główna/zakładka: Turystyka/Przewodnik multimedialny po gminie Baranów

Link: https://wirtualnyspacer.gminabaranow.pl/