Uczniowie wraz z Wójtem Gminy Baranów Mirosławem Grzelakiem, Przewodniczącym Rady Gminy Stanisławem Antoniewiczem oraz  Dyrektorem szkoły Piotrem Wiąckiem upamiętnili dzień powstania styczniowego

Upamiętnienie Powstania StyczniowegoUpamiętnienie Powstania StyczniowegoUpamiętnienie Powstania StyczniowegoUpamiętnienie Powstania StyczniowegoUpamiętnienie Powstania Styczniowego20210122 100530Upamiętnienie Powstania StyczniowegoUpamiętnienie Powstania Styczniowego