15 czerwca 2008 r. odbyły się uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, podczas której poświęcona została figurka Św. Floriana oraz nowy sprzęt strażacki.

Decyzją Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospoliej Polskiej OSP w Baranowie nadano Złoty Znak Związku. Odczytania aktu nadania i udekorowania sztandaru dokonał Członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - druh Jan Łopata w towarzystwie Pana Wójta Roberta Gagosia - Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP.

Z okazji tej wyjątkowej rocznicy podjęto również decyzje o odznaczeniu poszczególnych strażaków OSP w Baranowie Medalem Zasłużony Dla Pożarnictwa, a także nadano Odznaki Wzorowego Strażaka.

Złotym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa odznaczony został druh Andrzej Sikorzyński.

Srebrnym Medalem Zasłużony dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:

 • Stefan Ciupa
 • Eugeniusz Grotnik
 • Andrzej Ciota
 • Witold Misiurek

Brązowym Medalem Zasłużony Dla Pożarnictwa odznaczeni zostali druhowie:

 • Cezary Kunecki
 • Krzysztof Łobacz
 • Jan Kowalczyk
 • Sebastian Siedlec
 • Jerzy Kusyk
 • Marian Chadaj
 • Stanisław Berliński
 • Stanisław Ciota
 • Stanisław Antoniewicz
 • Wojciech Jędrys

Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymali:

 • Krzysztof Berliński
 • Michał Berliński
 • Piotr Zarychta
 • Tomasz Maruszak
 • Łukasz Teodorowicz
 • Bartosz Andrzejewski
 • Damian Grzelak
 • Krzysztof Ciota
 • Wojciech Szczęsny
 • Michał Domański
 • Tomasz Szymanek
 • Andrzej Płonka
 • Dariusz Maśny

Specjalne, pamiątkowe Medale Wojewody Lubelskiego dla weteranów pożarnictwa nadała Pani Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska. Medale te otrzymali:

 • Wacław Siedlec
 • Tadeusz Litwinek
 • Stanisław Wesołowski

Ponadto okolicznościowe przemówienia wygłosili:

 • Członek Zarządu Głównego OSP RP, poseł Jan Łopata
 • Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim - Włodzimierz Stańczy
 • Starostwa puławski, Prezes Zarządku Oddziału Powiatowego ZOSP RP - Sławomir Kamiński
 • przedstawiciel OSP w Żyrzynie - druh Józef Wiak
 • przedstawiciel gminy Końskowola - druh Zbigniew Zadura
 • Wójt Robert Gagoś
 • Odczytano list Prezesa ZOW ZOSP RP - Mariana Starownika

Kolejnym etapem uroczystości były występy artystyczne. Wystąpili m.in.:

 • Dzieci z Przedszkola w Baranowie
 • Dzieci i młodzież z Terenu Gminy Baranów
 • Zespoły Śpiewacze z Baranowa, Czołny i Śniadówki
 • Zespół Śpiewaczy Jarzębinki z Trzcińca
 • Zespół PKS Przystanek
 • Akademia Tańca Puławy Kamila i Bartek Rudny
 • Made by Salsa
 • Zespół SHADE

Uroczystości zakończyła zabawa przy muzyce w wykonaniu zespołu SQUIER.