Jeżeli wobec Ciebie stosowana jest przemoc, lub jesteś świadkiem stosowania przemocy w rodzinie zareaguj:

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Baranowie

Siedziba: Urząd Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów,
Pokój nr 6
Tel: 81 883-41-54

Gdzie zgłosić się po pomoc

  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Baranowie ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, Tel: 81 883-41-54
  • Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, Tel.: 81 883-40-27 wew. 25
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, tel.:81 883-41-54
  • Komisariat Policji w Kurowie- ul. Lubelska 45, tel.81 881-10-07
  • Centrum Interwencji Kryzysowej, ul. Wólka Profecka 26, Tel. 81 888-02-50, 81 888-04-20, bezpłatna całodobowa infolinia (telefon zaufania 800-306-833)
  • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia, ul.Centralna 16, Tel. 81 887-20-78
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrumm Pomocy Rodzinie, Al. Królewska 3, Tel. 81 888-53-06, 81 888-53-05, całodobowy telefon zaufania: 800-110-001
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", bezpłatna infolinia: 801-120-002