Gmina Baranów
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania:

Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Baranów w kwocie 400 000,00 złotych.