Informacja Wójta Gminy Baranów

Informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka:

  1. 1694/15 i 1695/7 o łącznej powierzchni 0,1033 ha

położonych w m. Baranów, gmina Baranów – zakończył się w dniu 11 grudnia 2017 r. wynikiem pozytywnym.

W przetargu wzięła udział jedna osoba, która dokonała zakupu w/w nieruchomości. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 30.300,00 zł (netto).

Wójt Gminy
(-) inż. Robert Gagoś


Informacja Wójta Gminy Baranów

Informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka:

  1. 1603/1 o łącznej powierzchni 0,0044 ha

położonych w m. Baranów, gmina Baranów – zakończył się w dniu 11 grudnia 2017 r. wynikiem pozytywnym.

W przetargu wzięła udział jedna osoba, która dokonała zakupu w/w nieruchomości. Nieruchomość została sprzedana za kwotę 2.020,00 zł (netto).

Wójt Gminy
(-) inż. Robert Gagoś


Informacja Wójta Gminy Baranów

Informuję, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka:

  1. 3395 o łącznej powierzchni 0,3236 ha

położonych w m. Baranów, gmina Baranów – zakończył się w dniu 11 grudnia 2017 r. wynikiem negatywnym z powodu nie przystąpienia do przetargu żadnego oferenta.

Wójt Gminy
(-) inż. Robert Gagoś