Informuję, iż w dniu 26 listopada 2020 r.
o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Baranów odbędzie się
XX Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XX Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)