Informuję, iż w dniu 
11 maja 2022r. o godz. 9.00
w świetlicy Urzędu Gminy Baranów odbędzie się
XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XXXV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)