Informuję, iż w dniu 
30 marca 2022r. o godz. 12.00
w świetlicy Urzędu Gminy Baranów odbędzie się
XXXIV Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XXXIV Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)