Status: Zakończony

Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Beneficjent:

Gmina Baranów
ul. Rynek 14
24-105 Baranów

Wartość projektu – 671.317,00 zł, w tym:

  • dofinansowanie z budżetu państwa: 330.158,00 zł,
  • wkład własny: 341.159,00 zł.