Status: Zakończony

Zadanie zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 /edycja 2016.

Beneficjent:

Gmina Baranów
ul. Rynek 14
24-105 Baranów

Wartość projektu – 894.992,18 zł, w tym:

  • dofinansowanie z budżetu państwa: 447.496,00 zł,
  • wkład własny: 447.496,18 zł, w tym 60.000,00 zł - udział partnera (Powiat Puławski).