148178Przedstawiamy obowiązujące od czerwca br. zasady realizowania zadań SPZOZ w Puławach w zakresie lecznictwa stacjonarnego.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów, SPZOZ w Puławach będzie realizował swoje zadania statutowe w zakresie lecznictwa stacjonarnego w następujący sposób:

Pacjent przyjmowany w trybie planowym - to pacjent z kolejki oczekujących na hospitalizację w danym oddziale.

  • Pacjent otrzymuje telefon z oddziału szpitalnego z informacją o możliwości hospitalizacji/operacji w wyznaczonym terminie,
  • umawiany jest na wizytę w Poradni Specjalistycznej Przychodni Specjalistycznej SPZOZ w Puławach, gdzie jest kwalifikowany do hospitalizacji/zabiegu,
  • w ramach przygotowania wykonywane są konieczne badania i konsultacje specjalistyczne,
  • otrzymuje informację jak ma się przygotować, gdzie należy się zgłosić, co może zabrać do szpitala, jak wygląda opieka i kontakt z pacjentem w trakcie pobytu w szpitalu.
  • Pacjent na poziomie Poradni Specjalistycznej i w dniu wpisu do szpitala ma oceniany stan epidemiologiczny i stan zdrowia w oparciu o ankietę epidemiologiczną oraz dokonywany jest pomiar temperatury.
  • Pacjent hospitalizowany jest na oddziale buforowym, gdzie jest izolowany i ma wykonywany test PCR. Następnie po wyniku ujemnym przenoszony jest na właściwy oddział.