Osoby, które do dnia 16.09.2019 r. złożyły do Wójta Gminy Baranów „Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów”, a nie otrzymały decyzji odmownej w tej sprawie, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy pokój nr 10 po odbiór decyzji, które będą wydawane od dnia 28.05.2020 r.