Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019, Poz.2004), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Puławach ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przy drogach krajowych administrowanych przez Rejon w Puławach. Ilość do zbycia 56,26 m3.

Cena wywoławcza drewna przeznaczonego do sprzedaży, składowanego w Obwodzie Drogowym w Żyrzynie

L.p.

Asortyment

Jednost. miary

Ilość

Wartość wywoławcza netto (zł)

Podatek VAT

Wartość wywoławcza brutto (zł)

1.

Drewno opałowe

m3

56,26

2 485,00

8 %

2 683,80

Termin składania ofert upływa 18 maja 2020 r. o godz. 14.30

Szczegółowe informacje w sprawie przygotowania oferty można uzyskać:

  • pod numerem telefonu nr 81 886 48 39,
  • w siedzibie Rejonu w Puławach - ul. Składowa la, pok. Nr 5
  • na stronie internetowej: http://www.bip.qddkia.qov.pl w zakładce - zbycie zbędnego majątku ruchomego.