Od dnia 20 maja 2020r. (środa) Gminne Przedszkole w Baranowie będzie udostępnione dla dzieci, zgłoszonych przez rodziców do korzystania z opieki przedszkolnej w trakcie trwania epidemii COVCID-19.

W związku z koniecznością spełnienia wymagań wynikających z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, przedszkole może przyjąć ograniczoną liczbę dzieci.

Zajęcia będą organizowane w godzinach 700 -1600 
w charakterze zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

Dyrektor
ZSP w Baranowie
Piotr Wiącek