Wójt Gminy Baranów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z pojawiającymi się informacjami o pojawieniu się osób podających się za pracowników socjalnych, Policję czy SANEPID, prosi się mieszkańców o szczególną ostrożność w kontaktach osobistych i telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników różnych instytucji.

Z posiadanych informacji wynika, iż obecną sytuację wykorzystują osoby nieuczciwe, mające złe zamiary.

Szczególnie prosimy mieszkańców o zwracanie uwagi na sąsiadów, osoby samotnie mieszkające, gdyż to oni najbardziej są narażeni na takie nieuczciwe praktyki.

Telefon na Policję: 81 88 11 007
Telefon do Urzędu Gminy:  81 88 34 027
Telefon do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 81 88 34 154