Uprzejmie informuję, że na portalu gospodarczym Województwa Lubelskiego zamieszczone zostały oferty udziału w misjach handlowych i targach dla branż wymienionych poniżej.

  • ZEA - branża medyczna; chemiczna; farmaceutyczna; suplementów diety; styczeń
  • Izrael - automatyka; robotyka; informatyka; styczeń
  • Turcja - przetwórstwo rolno-spożywcze; produkcja opakowań; maszyn chłodniczych; maszyn rolniczych; luty
  • Portugalia - meblarska; wyposażenia wnętrz; luty
  • Niemcy - budowlana; wykończenia wnętrz; stolarka budowlana; luty
  • Kanada - maszynowa; metalurgiczna; automatyki przemysłowej; luty

Celem uczestnictwa przedsiębiorców w wyjazdach jest prezentacja potencjału Województwa Lubelskiego w ramach kluczowych i perspektywicznych sektorów gospodarki regionu oraz pomoc przedsiębiorcom w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie im nawiązania kontaktów handlowych z partnerami zagranicznymi, a także:

  • promocja przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,
  • udział w rozmowach B2B z zagranicznymi partnerami,
  • zaprezentowanie potencjału przedsiębiorców

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą oraz pozostałymi propozycjami udziału w misjach handlowych i targach zagranicznych organizowanych przez Województwo Lubelskie.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na Portalu Gospodarczym Województwa Lubelskiego.