Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach, informuje o umieszczeniu w dniu 6 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Rozporządzenia Nr 2/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Puławach z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu puławskiego (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego, poz. 5871).