W dniu 29 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie przebudowanych dróg w miejscowościach Łysa Góra i Śniadówka w gminie Baranów.

W otwarciu, tych od lat oczekiwanych inwestycji, uczestniczyli:

  • Wojewoda Lubelski i jednocześnie nowo wybrany poseł na Sejm RP – Przemysław Czarnek,
  • Poseł na Sejm RP – Krzysztof Szulowski,
  • Starosta Puławski – Danuta Smaga wraz z członkami Zarządu Powiatu,
  • Władze gminy – Wójt Mirosław Roman Grzelak, Stanisław Antoniewicz – Przewodniczący Rady Gminy, radni, sołtysi, mieszkańcy;
  • Przedstawiciele wykonawców inwestycji oraz inspektorzy nadzoru.

Poświęcenia nowo wybudowanych dróg dokonał proboszcz Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie – ks. kan. Andrzej Maleszyk.

Obie inwestycje zrealizowane zostały przy pomocy środków z Funduszu Dróg Samorządowych. – To wielka rzecz, bo rzeczywiście możemy cieszyć się wielkim efektem radykalnego zwiększenia środków na drogi gminne i powiatowe – mówił wojewoda Przemysław Czarnek.

Łączny koszt inwestycji w miejscowości Łysa Góra wyniósł 512,4 tys. zł, w tym dofinansowanie z FDS 245,1 tys. zł. Inwestycja w Śniadówce kosztowała 605,8 tys. zł, w tym z FDS 302,9 tys. zł.

W miejscowości Łysa Góra zakres robót objął przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 1,2 km. Wykonano poszerzenie jezdni oraz warstwę wyrównawczo-wzmacniającą. Położono nawierzchnię asfaltową o grubości 8 cm (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna). Wykonano obustronne pobocza z kruszywa łamanego oraz oznakowanie pionowe. Prace budowane wykonał Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z miejscowości Góry. Inwestycja została w całości przeprowadzona w 2019 r. Od zlecenia dokumentacji projektowej do zakończenia budowy minęło niespełna 7 miesięcy.

W miejscowości Śniadówka wykonano 1 km nowej drogi. Prace objęły wykonanie poszerzenia oraz wzmocnienia podbudowy, wykonanie nawierzchni jezdni składającej się z 2 warstw asfaltu o grubości 9 cm, wykonanie obustronnego pobocza, wyniesionego przejścia dla pieszych, peronu przystankowego o nawierzchni z kostki brukowej oraz montaż wiaty przystankowej i oznakowania. Na tej drodze prace budowlane zakończyły się pod koniec sierpnia. Wykonawcą była firma PBI Infrastruktura z Kraśnika.

To nie jedyne inwestycje drogowe w tym roku. We wrześniu wykonane zostało 500 m asfaltowej drogi do miejscowości Nowomichowska. Obecnie trwa przebudowa 700 m drogi gminnej nr 107401L w Baranowie (dojazd do ujęcia wody) z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Termin wykonania do końca listopada.

Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (1) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (2) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (3) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (4) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (5) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (6) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (7) Powiększ zdjęcie: Uroczyste otwarcie dróg w Łysej Górze i Śniadówce (8)