Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 24 października 2019 r. - zawiadomienie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie oraz wyłożeniu projektu tej uchwały do publicznego wglądu.