W dniu 7 października br. rozpoczęła się przebudowa drogi gminnej w Łysej Górze. Zadanie obejmuje wykonanie 1,254 km drogi z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m i grubości 8 cm, z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz 4 mijankami o szerokości 5 m. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, została firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 490.261,55 zł.

Umowny termin zakończenia robót – 30 listopada 2019 r.

Na wniosek Wójta Gminy inwestycja uzyskała dofinansowanie od Wojewody Lubelskiego w wysokości 50% kosztów robót budowlanych.

Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (1) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (2) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (3) Powiększ zdjęcie: Budowa drogi w Łysej Górze (4)