Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Zakończona została budowa nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego na ul. Puławskiej w Baranowie. Firma Arkadiusz Lis z Dysa wykonała linię kablową o długości 1 056 m, montaż 40 słupów i 42 ledowych opraw oświetleniowych.

Koszt robót budowlanych ustalony w przetargu wyniósł 184.352,40 zł. Do tego doszły dodatkowo koszty nadzoru inwestorskiego - 4.920,00 zł (firma ANPAN z Puław).

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (1) Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (2) Powiększ zdjęcie: Oświetlenie ledowe na ul. Puławskiej (3)