W miesiącu wrześniu br. wykonana została modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Nowomichowska. W dniu 7 października br. został dokonany odbiór inwestycji, która obejmowała wykonanie 500 m nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m i grubości 5 cm oraz wzmocnienie podbudowy drogi. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, była firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 133.516,50 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2.001,21 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 135 517,71 zł.

Na wniosek Wójta Gminy inwestycja uzyskała dofinansowanie od Zarządu Województwa Lubelskiego w wysokości 80.000,00 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z budżetu Gminy Baranów.

Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (1) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (2) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (3) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (4)