21 września 2019 r. Grupa Terenowa Społecznej Straży Rybackiej z Baranowa wsparta przez wędkarzy z Koła PZW Baranów wzięła udział w ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019 organizowanej przez fundację Nasza Ziemia.

8 uczestników uporządkowało kilkukilometrowy odcinek linii brzegowej rzeki Wieprz wraz z drogami dojazdowymi począwszy od tzw. Starego Mostu, w dół rzeki. Pozbierano także śmieci wokół drogi prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Baranowie.

Zebrano 8 dużych worków odpadów. W kilku miejscach ułatwiono dostęp do rzeki oczyszczając zarośnięte ścieżki i miejsca atrakcyjne do obcowania z przyrodą.

Wszystkim biorącym udział w akcji należą się ogromne gratulacje i podziękowania!

Organizatorzy składają podziękowania Urzędowi Gminy w Baranowie za udostępnienie worków oraz pomoc logistyczną w usunięciu zebranych śmieci.

Apelujemy również o NIEZAŚMIECANIE i zabieranie odpadów ze sobą do domu.

Grzegorz Wawer
Komendant Grupy Terenowej Społecznej Straży Rybackiej w Baranowie

Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (1) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (2) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (3) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (4) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (5) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (6) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (7) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (8) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (9) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (10)