Na miesiąc przed terminem umownym Wykonawca przebudowy drogi gminnej nr 107423L w Śniadówce zakończył prace budowlane. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej asfaltowej drogi o szerokości 5 m na odcinku 999 m.

Firma PBI Infrastruktura z Kraśnika, w miesiącu lipcu i sierpniu wykonała:

  • wzmocnienie podbudowy warstwą kruszywa o grubości 15 cm,
  • warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm,
  • warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,
  • pobocza z kruszywa,
  • wyniesione przejście dla pieszych i montaż przystanku autobusowego.

Wartość całej inwestycji wyniosła 605.885,77 zł. Zadanie było dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 302.942,00 zł (50% wartości).

Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 4 lipca z terminem wykonania do 30 września 2019 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 11 września br.

Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce przed przebudową (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce przed przebudową (2) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce w trakcie przebudowy (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce w trakcie przebudowy (2) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce po przebudowie (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce po przebudowie (2)