Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy Łysej Góry będą mogli korzystać z nowej drogi, która zapewni im dogodny dojazd do drogi powiatowej nr 2514L.

Wybudowane zostanie łącznie 1,254 km drogi z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m i grubości 8 cm, z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz 4 mijankami o szerokości 5 m.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez dotacji rządowej z Funduszu Dróg Samorządowych. W kwietniu br. Wójt Mirosław Grzelak wystąpił do Wojewody Lubelskiego o dofinansowanie budowy tej drogi, której wartość kosztorysowa wynosi 700.030 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 350.014 zł, czyli 50% kosztów budowy.

W dniu 15 września, na dożynkach gminnych, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, przekazał Wójtowi Gminy symboliczny czek na ww. kwotę.

Powiększ zdjęcie: Uroczystość przekazania symbolicznych czeków Powiększ zdjęcia: Symboliczny czek dla Gminy Baranów

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2019 r.

Informujemy również, że dofinansowanie na przebudowę dróg otrzymał także powiat puławski w kwocie 8.370.234 zł. W ramach inwestycji powiatu w przyszłym roku przebudowane będą na terenie naszej Gminy drogi prowadzące do Michowa i do Kurowa.