W dniu 4 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie podpisana została umowa na wykonanie odcinka drogi gminnej nr 107423L o długości 1 km w Śniadówce. Wykonawcą, w wyniku przetargu, zostało konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika i PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. W imieniu Gminy Baranów umowę odpisał Pan Mirosław Roman Grzelak – Wójt, a w imieniu Wykonawcy Pan Mieczysław Wilk – Wiceprezes PBI Infrastruktura.

Zadanie obejmuje kompleksową przebudowę drogi, w tym wykonanie:

  • nowej podbudowy z kruszywa,
  • nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 m i łącznej grubości 9 cm,
  • poboczy utwardzonych kruszywem,
  • wyniesionego przejścia dla pieszych,
  • przystanku autobusowego z wiatą,
  • oczyszczenia rowów,
  • nowego oznakowania drogowego.

Nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych pełnić będzie Zakład Projektowo-Usługowy "Ulice, Drogi, Mosty" K.M. Pyra z Dęblina.

Koszt robót budowlanych wyniesie 598.505,77 zł, a koszt nadzoru – 7.380,00 zł.

Termin zakończenia prac ustalono do 30 września br.

Prace budowlane w 50% zostaną dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim.

Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy na wykonanie drogi Nr 107423L w Śniadówce (1) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy na wykonanie drogi Nr 107423L w Śniadówce (2)